L’internauta declara tenir divuit anys i la capacitat jurídica d’efectuar una compra a la pàgina a la web www.pedala.cat, l’internauta s’obliga a respectar les presents condicions generals de compravenda.

La compravenda en pedala.cat. Pedala.cat està disponible per a adreces d’enviament d’Espanya (No s’envien comandes a Ceuta i Melilla i Illes Canaries).

OBJECTE

– Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de PEDALA.CAT, en relació amb els productes que oferim a través del nostre lloc web www.pedala.cat.
– En utilitzar el lloc web www.pedala.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.
– Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Com fer una COMPRA ONLINE?

1.- Accedeix a www.pedala.cat/web/botiga

– Selecciona el tipus de producte que desitgi segons les diferents categories.
– Utilitzar el motor de cerca.
– Quan hagis trobat el producte que desitges, clica a continuació afegir a la cistella.

2.- Cistella

– Podràs visualitzar els productes afegits a la cistella.
– Si vols finalitzar compra, fes clic al botó comprar.

COMANDES

– El realitzar una comanda a www.pedala.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.
– El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.pedala.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.
– Pot realitzar la seva comanda sense registrar-se, omplint les seves dades per a l’enviament.
– El lliurament dels encàrrecs el farà PEDALA.CAT a través d’una agència de transport designada per la mateixa PEADALA.CAT. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o en el domicili de PEDALA.CAT, si el client així ho decideix.
– PEDALA.CAT no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari.
– PEDALA.CAT es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que s’indiqui en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.
– Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, PEDALA.CAT no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d’accés.
– El càlcul del termini del lliurament està basat en diversos factors, incloent-hi l’adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament.
– Es realitzarà el lliurament de la comanda en dos o tres dies des de la seva recollida a tota la península, depenent dels articles sol·licitats i de la direcció d’enviament.
– Per lliuraments en una hora concertada, serà necessari un dia més.

PAGAMENT

– PEDALA.CAT ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament, per transferència bancària, alhora de l’entrega, per targeta o PayPal. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.
– En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.
– La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.
– Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.
– Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.
– PEDALA.CAT es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.pedala.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des club@pedala.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

– Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros.
– Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.
– PEDALA.CAT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.pedala.cat, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda soa reserva de disponibilitat en aquesta data.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ O REPOSICIÓ

– El Client té dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb PEDALA.CAT (mitjançant tel al 973441049 o correu electrònic dirigit a club@pedala.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions de manera que PEDALA.CAT procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. PEDALA.CAT ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit a través de missatgeria o lliurant-lo a les botigues físiques de PEDALA.CAT. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.
– Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantía, el client ho pot comunicar a PEDALA.CAT (mitjançant tel 973441049 o correu electrònic dirigits a club@pedala.cat) en un termini de 24 hores. S’haurà d’efectuar la reclamació per correu adjuntant una fotografia corresponent. PEDALA.CAT es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, com les despeses d’enviament.

RESPONSABILITAT

– PEDALA.CAT no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

– El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. PEDALA.CAT no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per PEDALA.CAT o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

– PEDALA.CAT no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

– El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

– En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a PEDALA.CAT per arribar a una resolució amistosa.

INFORMACIÓ I CONSULTES

– Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a club@pedala.cat.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES

– El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de PEDALA.CAT als quals pugui accedir són propietat exclusiva de PEDALA.CAT. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma, en tot o en part, sense l’autorització escrita de PEDALA.CAT.

LLEI APLICABLE

– Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i PEDALA.CAT les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.