III TRIATLÓ JOVE DE BALAGUER

III TRIATLÓ JOVE DE BALAGUER

El CLUB PEDALA.CAT BALAGUER, l’ESCOLA D’ATLETISME I TRIATLÓ PEDALA.CAT BALAGUER i la REGIDORIA D’ESPORTS DE LA PAERIA DE BALAGUER  organitzen la tercera edició del Triatló Jove, amb el suport de la FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ.

El triatló, és una prova atlètica que combina, en tres segments i sense interrupcions, la natació, la bicicleta de carretera i la cursa a peu, en aquest ordre:

 

NATACIÓ – BICICLETA – CURSA A PEU

LLOC: Estació d’autobusos. Avinguda Països Catalans, Balaguer – La Noguera – Catalunya

HORARIS ACTIVITAT
15:30 h. Entrega de dorsals (totes les categories)
16:45 h. Final dorsals / Tancament boxes (totes les categories)
17:00 h. Càmera de sortida JUVENIL
17:05 h. Sortida JUVENIL MASCULÍ
17:06 h. Sortida JUVENIL FEMENÍ
18:00 h. Càmera de sortida CADET
18:05 h. Sortida CADET MASCULÍ
18:06 h. Sortida CADET FEMENÍ
18:50 h. Càmera de sortida INFANTIL
18:55 h. Sortida INFANTIL MASCULÍ
18:56 h. Sortida INFANTIL FEMENÍ
19:30 h. Càmera de sortida ALEVÍ
19:35 h. Sortida ALEVÍ MASCULÍ
19:36 h. Sortida ALEVÍ FEMENÍ
20:15 h. CERIMÒNIA D’ENTREGA DE TROFEUS
CATEGORIES EDATS
Aleví 2013 – 2014  (10-11 anys)
Infantil 2011 – 2012 (12-13 anys)
Cadet 2009 – 2010 (14-15 anys)
Juvenil 2007 – 2008 (16-17 anys)
DISTÀNCIES NATACIÓ BICICLETA CURSA A PEU
Aleví 200 m 4.000 m 1.000 m
Infantil 200 m 5.800 m 1.500 m
Cadet 200m 8.500m 2.000m
Juvenil 300m 11.500m 2.500m

REGLAMENT

  1. Per tercer any, Balaguer, acollirà el triatló jove en les categories Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil, essent puntuable pel programa JOVE TRIATLETA COMPLERT@ 2024. .

  2. Hi podran participar triatletes federats i no federats, tot i que només puntuen pel programa JOVE TRIATLETA COMPLERT@ 2024 els triatletes federats.

  3. El Triatló Jove de Balaguer es regirà pel reglament de la Federació Catalana de Triatló. La prova comptarà amb el suport d’aquesta federació que aportarà jutges per arbitrar la competició.

  4. Aquesta prova es disputarà en circuits semi urbans, totalment tancats al trànsit i degudament senyalitzats. 

  5. Les inscripcions s’hauran de fer a través de la web de la Federació Catalana de Triatló: www.triatlo.org i dins de l’apartat Calendari General 2024.

  6. Tota la informació de la prova es pot trobar a la pàgina web del club organitzador: www.pedala.cat El correu electrònic del club és: club@pedala.cat

  7. No s’anul·larà cap inscripció ni es retornarà cap import satisfet que no estigui degudament justificat.

  8. La zona de boxes estarà reservada només per als triatletes. Els acompanyants s’hauran de situar a l’àrea destinada al públic.

  9. Per cada categoria es faran dues sortides separades de nois i noies,  i en aquest ordre, sempre que hi hagi un nombre mínim de participants.

  10. El tram de natació es disputarà al riu Segre, en un tram entre ponts de la nostra ciutat, concretament al tram situat a l’alçada del número 37 de l’Avinguda Països Catalans, al costat de l’Estació d’Autobusos. En aquest punt, el nivell de l’aigua no és superior al metre i vint centímetres, pel que es garanteix un màxima seguretat.

  11. El tram de la bicicleta de carretera es disputarà en un circuit que restarà totalment tancat al trànsit. No obstant això, els participants hauran de circular sempre pel carril de la dreta i és obligatori l’ús del casc rígid de tres punts de fixació.

  12. La cursa a peu discorrerà per terreny mixt, en un 30% per terra compactada i en un 70% per paviment. 

  13. Els participants no poden rebre ajuda externa durant la competició.

  14. La prova estarà coberta en la seva totalitat per un vehicle d’assistència mèdica.

  15. El material dels boxes no es podrà retirar fins que no finalitzin totes les competicions i només podran ser els mateixos triatletes qui ho facin presentant el seu dorsal.

  16. L’organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la prova si apareguessin circumstàncies imprevistes que així ho fessin necessari.

  17. Si per qualsevol causa aliena a l’organització no es pogués realitzar el sector de natació la prova es transformaria en un duatló.

  18. L’organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que poguessin patir els participants i/o espectadors, abans o després de la celebració de la prova. 

  19. L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants de la cursa per a la promoció de la mateixa. Les dades obtingudes de les inscripcions seguiran el tractament previst per la llei 17/99 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal. .

  20. Tots els participants han d’assumir que tenen la capacitat física necessària per competir en el Triatló de Balaguer i la responsabilitat de qualsevol dany físic o mental que es pugui derivar de la realització d’aquesta prova, ja sigui com a conseqüència de caigudes, contacte físic amb altres participants, excessiva o baixa temperatura i / o humitat, casos fortuïts, força major o qualsevol altres circumstàncies derivades de la naturalesa pròpia de la prova, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat. I que s’ha preocupat de revisar i/o reconèixer els traçats dels diferents circuits, amb l’objectiu de familiaritzar-se amb cadascun un d’ells.

  21. En realitzar la inscripció el/la triatleta exonera a l’organització de qualsevol responsabilitat per robatori i/o pèrdua del material divers que utilitzarà en la prova, ja que el participant és l’únic responsable de vetllar per les seves pertinences i mantenir tot el seu equip sota la seva supervisió i custodia.

  22. La inscripció a aquesta prova implica l’acceptació del present reglament.

ESCOLA ATLETISME I TRIATLÓ PEDALA.CAT BALAGUER

CLUB PEDALA.CAT BALAGUER

REGIDORIA D’ESPORTS PAERIA DE BALAGUER